Regulamin

1. Usługa wynajmu kierowców realizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polski po wcześniejszym ustaleniu zlecenia ze Zleceniobiorcą.

 

2. Pojazd prowadzony jest przez szofera posiadającego odpowiednie kwalifikację i przeszkolenie do realizacji zlecenia (usługi).

 

3. Właściciel lub użytkownik pojazdu udziela ustnego upoważnienia do prowadzenia pojazdu szoferowi na określonej trasie pojazdu z punktu A do punktu B.

 

4. Klient dający zlecenie zobowiązuję się do posiadania ważnych badań technicznych. W innych uzasadnionych przypadkach, kiedy pojazd nie spełnia wymagań w zakresie dopuszczenia do ruchu, klient zostaje o tym fakcie poinformowany, a zlecenie nie jest realizowane.

 

5. Klient dający zlecenie zobowiązuję się do posiadania ważnego ubezpieczenia OC oraz AC w pojeździe prowadzonym przez szofera. W przypadku braku ważnego ubezpieczenia OC oraz AC w pojeździe, zlecenie nie jest realizowane.

 

6. Zlecenie wykonywane jest na odpowiedzialność Klienta.

 

7. Ewentualne szkody powstałe podczas prowadzania pojazdu przez szofera usuwane są w pierwszej kolejności z ubezpieczenia Auto Casco Klienta, na co Klient wyraża swą zgodę dając zlecenie.

 

8. Ewentualne szkody powstałe podczas prowadzania pojazdu z winy szofera, jest zobowiązany naprawić w całości.

 

9. Koszty paliwa zużytego w pojeździe obciążają Klienta. Jeżeli w samochodzie nie ma wystarczającej ilości paliwa, kosztem zakupu potrzebnej ilości paliwa zostanie obciążony Klient.

 

10. W przypadku nie stawienia się Klienta lub osoby upoważnionej przez niego, do odbioru pojazdu, w uzgodnionym indywidualnie terminie i miejscu, Klient może zostać obciążony opłatą dodatkową zgodną z cennikiem, w szczególności z tytułu oddania pojazdu na parking strzeżony lub innych kosztów związanych z jego zabezpieczeniem.

 

11. Opłata za wykonane zlecenia naliczana jest w przypadku usług dziennych od godz. 6.00 do 18.00 indywidualnie po wcześniejszej akceptacji wyceny przez Klienta, a w przypadku zleceń nocnych od 18: 00 do 6:00, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

12. Opłata za zamówione, a niezrealizowanie zlecenie z winny Klienta wynosi 30,00 zł. 

Powrót

ZAUFALI NAM

a3wsb.png a1skoda.png a5sloneczny.png wwwcity_hotel.jpg wwwparkhotel.png tyrol.png b2.png vill.png a4karczma.png a2kancelaria.png mel_PNG1.png zzz1.png zzzz1.png art.png wojwit.png monilne.png zzzz1z.png
 

KONTAKT

Masz pytanie lub chcesz zamówić usługę? Napisz do nas!